The Legal Lounge

Bijeenkomst 27 maart jl.

Wat kun je als bedrijfsjurist nu met multizintuiglijke merkbeleving? Het lijken twee werelden die ver van elkaar af liggen. Niets is minder waar, zo bleek tijdens de bijeenkomst van Legal Lounge op 27 maart jl.

Joost Roede van Smarter Talents liet onze gasten hun DNA en dat van hun bedrijf in kaart brengen aan de hand van zogeheten DNA-kaarten. Hoe beleef je de wereld via de vijf zintuigen, want op basis daarvan beoordeel je of je veilig bent, of je je op je gemak voelt en of dat je ergens graag terugkomt, en welk zintuig heeft jouw voorkeur? Het bewust inzetten van zintuiglijke prikkels kan de dynamiek zodanig positief beïnvloeden dat de (interne en externe) klant zich sneller en meer op zijn/haar gemak zal voelen en de besproken informatie beter onthoudt. De gasten kregen hierin inzicht en de stof zorgde voor veel interactiviteit.

Elisabeth Klein Hofmeijer, arbeidsrechtadvocaat bij Marxman Advocaten, gaf een update arbeidsrecht en besprak ook kort de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei a.s. in werking treedt. Tijdens de netwerkborrel gingen enthousiaste geluiden op over de invulling van deze bijeenkomst. Kortom, een geslaagde interactieve middag.

Kon je niet aanwezig zijn en wil je graag worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied? Of heb je andere vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar info@thelegallounge.nl.


                      Legal Lounge Smarter Talents maart 2018